JUST LISTED! 2153 Robinwood Ave, Rotterdam!

Blog Post Image
Real Estate

JUST LISTED!!! ⁣
- - - - - - - - - - - - - - -⁣
𝑊ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝐑𝐨𝐭𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐦 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 $260,000?⁣
- - - - - - - - - - - - - - -⁣
𝟒 𝐁𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬⁣
𝟐 𝐁𝐚𝐭𝐡𝐬⁣
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠⁣
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐮𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐨𝐮𝐭⁣
𝐂𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐛𝐚𝐭𝐡 & 𝐟𝐥𝐨𝐨𝐫⁣
𝐒𝐭𝐚𝐢𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐭𝐞𝐞𝐥 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬⁣
𝐅𝐞𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐲𝐚𝐫𝐝⁣
𝐏𝐚𝐯𝐞𝐝 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨 & 𝐝𝐞𝐜𝐤⁣
𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐝 @ $𝟐𝟓𝟗,𝟗𝟎𝟎⁣
- - - - - - - - - - - - - - -⁣
𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔, 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠⁣
- - - - - - - - - - - - - - -⁣
#AllThingsRealEstate - 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲::⁣
#ChristineSerafini⁣
518.514.8830⁣
SerafiniSellsHomes@gmail.com⁣
www.ChristineSerafini.com⁣
- - - - - - - - - - - - - - -⁣
#SerafiniSellsHomes #Home #RotterdamRealEstate #NewListing #LetMeMoveYou #ListingAgent #BeautifulHome⁣
#SchenectadyCountyRealEstate #Instalike #RealtorsofIG #RealEstateForSale #LinkInBio